Sub-Zero, Neveras-Congelador BI-42SD

Nevera BI-42SD

Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?