Sub-Zero, Neveras-Congelador BI-48SD

Nevera BI-48SD

Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?