Sub-Zero, Neveras-Congelador IT-30CIID

Nevera-Congelador IT-30CIID

Quin és el teu perfil?
Quin és el teu perfil?