Sollos, Bossa
Sollos, Bossa
Sollos, Bossa
Sollos, Bossa
Sollos, Bossa
Sollos, Bossa
Sollos, Bossa
Sollos, Bossa
Sollos, Bossa
Sollos, Bossa
Sollos, Bossa
Sollos, Bossa
Sollos, Bossa
Sollos, Bossa

Cadira Bossa

2007
By Jader Almeida
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?