Congrés Iberoamericà de Professionals d'Arquitectura Interior

Congrés Iberoamericà de Professionals d'Arquitectura Interior

Participació d'Elina Vilà a la taula rodona de CIPAI, celebrat a València.

L'objectiu fonamental d'aquest congrés va ser establir una plataforma per a l'anàlisi i la reflexió sobre l'arquitectura interior i el disseny de l'hàbitat, que potenciï l'apropament professional i l'intercanvi cultural entre Europa i Iberoamèrica.

Congreso Iberoamericano de Profesionales de Arquitectura Interior.