Antonio Lupi, Meteo XXL
Antonio Lupi, Meteo XXL
Antonio Lupi, Meteo XXL
Antonio Lupi, Meteo XXL

Aixeta Meteo XXL

2014
By Nevio Tellatin
Quin és el teu perfil?
Quin és el teu perfil?