Neff, Campanas extractoras I79MT64N1

Campana extractora I79MT64N1

Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?