Neff, Congelador G8120X0

Congelador G8120X0

Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?