Knoll, Bertoia Bench
Knoll, Bertoia Bench
Knoll, Bertoia Bench

Banc d'exterior Bertoia Bench

1952
By Harry Bertoia
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?