Knoll, Bertoia Bench
Knoll, Bertoia Bench
Knoll, Bertoia Bench
Knoll, Bertoia Bench
Knoll, Bertoia Bench
Knoll, Bertoia Bench

Banc d'exterior Bertoia Bench

1952
By Harry Bertoia
Quin és el teu perfil?
Quin és el teu perfil?