Knoll, Bertoia Side Chair
Knoll, Bertoia Side Chair
Knoll, Bertoia Side Chair
Knoll, Bertoia Side Chair
Knoll, Bertoia Side Chair
Knoll, Bertoia Side Chair
Knoll, Bertoia Side Chair
Knoll, Bertoia Side Chair

Cadira d'exterior Bertoia Side

1952
By Harry Bertoia
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?