Viabizzuno, Cono infinito
Viabizzuno, Cono infinito
Viabizzuno, Cono infinito
Viabizzuno, Cono infinito
Viabizzuno, Cono infinito
Viabizzuno, Cono infinito

Il·luminació tècnica Cono infinito

2003
By Peter Zumthor
Quin és el teu perfil?
Quin és el teu perfil?