Davide Groppi, Duet

Llum de paret Duet

2014
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?