Aplic de paret Oeil

1956
By Serge Mouille
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?