Flos, Fantasma
Flos, Fantasma
Flos, Fantasma
Flos, Fantasma
Flos, Fantasma
Flos, Fantasma
Flos, Fantasma
Flos, Fantasma
Flos, Fantasma
Flos, Fantasma
Flos, Fantasma
Flos, Fantasma

Llum de peu Fantasma

1961
By Tobia Scarpa
Quin és el teu perfil?
Quin és el teu perfil?