Davide Groppi, Tetatet
Davide Groppi, Tetatet
Davide Groppi, Tetatet
Davide Groppi, Tetatet
Davide Groppi, Tetatet

Làmpada portàtil Tetatet

2013
By Davide Groppi
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?