Louis Poulsen, PH 3 1/2-3 Pendant
Louis Poulsen, PH 3 1/2-3 Pendant
Louis Poulsen, PH 3 1/2-3 Pendant
Louis Poulsen, PH 3 1/2-3 Pendant
Louis Poulsen, PH 3 1/2-3 Pendant
Louis Poulsen, PH 3 1/2-3 Pendant
Louis Poulsen, PH 3 1/2-3 Pendant
Louis Poulsen, PH 3 1/2-3 Pendant

Làmpada de suspensió PH 3 1/2-3 Pendant

By Poul Henningsen
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?