Louis Poulsen, PH Snowball

Làmpada de suspensió PH Snowball

By Poul Henningsen
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?