USM, USM Haller sideboard
USM, USM Haller sideboard
USM, USM Haller sideboard
USM, USM Haller sideboard
USM, USM Haller sideboard
USM, USM Haller sideboard
USM, USM Haller sideboard
USM, USM Haller sideboard

USM Haller Sideboard

1963
By Fritz Haller
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?