Molteni, D.153.1
Molteni, D.153.1
Molteni, D.153.1
Molteni, D.153.1
Molteni, D.153.1
Molteni, D.153.1

Butaca D.153.1

1953
By Gio Ponti
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?