Porada, Escher

Mirall Escher

By Tarcisio Colzani
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?