Cassina, Otero

Mirall Otero

1980
By Studio Simon
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?