Minotti, Seymour
Minotti, Seymour
Minotti, Seymour
Minotti, Seymour
Minotti, Seymour
Minotti, Seymour
Minotti, Seymour
Minotti, Seymour
Minotti, Seymour
Minotti, Seymour
Minotti, Seymour
Minotti, Seymour
Minotti, Seymour
Minotti, Seymour

Sofà Seymour

2015
By Rodolfo Dordoni
Quin és el teu perfil?
Quin és el teu perfil?