Knoll, Bertoia Barstool
Knoll, Bertoia Barstool
Knoll, Bertoia Barstool
Knoll, Bertoia Barstool
Knoll, Bertoia Barstool
Knoll, Bertoia Barstool
Knoll, Bertoia Barstool
Knoll, Bertoia Barstool
Knoll, Bertoia Barstool
Knoll, Bertoia Barstool

Tamboret alt Bertoia Barstool

1952
By Harry Bertoia
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?