Cassina, 530 GUERIDON J.M
Cassina, 530 GUERIDON J.M
Cassina, 530 GUERIDON J.M

Tamboret baix 530 Gueridon J.M

1953
By Charlotte Perriand
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?