Vitra-TabureteBois-JeanProuve-MINIMShowroom
Vitra, Solvay
Vitra, Solvay
Vitra-TabureteBois-JeanProuve-MINIMShowroom
Vitra-TabureteBois-JeanProuve-MINIMShowroom
Vitra-TabureteBois-JeanProuve-MINIMShowroom

Tamboret baix Bois

1941
By Jean Prouvé
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?