Knoll, Platner Stool

Tamboret baix Platner

1966
By Warren Platner
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?