Knoll, Tulip Stool
Knoll, Tulip Stool
Knoll, Tulip Stool
Knoll, Tulip Stool

Tamboret baix Tulip

1957
By Eeri Saarinen
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?