Arper.  Barcelona i Madrid

MINIM distribuidor mobiliario Arper

Arper és una empresa italiana nascuda l'any 1989 que fabrica i ven a tot el món mobiliari per treballar i per a la llar, i que destaca per les seves formes pures i singulars. La creativitat i la passió del seu fundador, Luigi Feltrin, juntament amb la investigació i el desig d'innovació dels seus fills, Mauro i Claudio, caracteritzen una empresa que actualment desenvolupa peces de mobiliari de disseny contemporani que són el resultat d'una rigorosa síntesi de tècnica, materials, funció, ús, gust, costos i sostenibilitat.

Com ells mateixos descriuen, a Arper "creiem que els millors objectes concentren, d'una manera natural i fluIda, una valuosa densitat intel·lectual, que resulten frescos encara que siguin el resultat del rigor i la precisió. Crear noves formes físicament i estilísticament valuoses és una àrdua tasca, però a Arper estem absolutament compromesos amb ella. Aquesta manera de pensar i treballar -buscant sempre l'essencial- està present en tot el que fem."

MINIM és distribuïdor oficial a Barcelona i Madrid de la firma de mobiliari Arper.