Vibia-FlatTecho-IchiroIwasaki-MINIM Showroom
Vibia-FlatTecho-IchiroIwasaki-MINIM Showroom
Vibia-FlatTecho-IchiroIwasaki-MINIM Showroom
Vibia-FlatTecho-IchiroIwasaki-MINIM Showroom

Ceiling lamp Flat

By Ichiro Iwasaki
Who do you want to contact?
What is your profile?
Who do you want to contact?
What is your profile?