Viabizzuno-lampadaquadra-agFronzoni1962-MINIMShowroom
Viabizzuno-lampadaquadra-agFronzoni1962-MINIMShowroom
Viabizzuno-lampadaquadra-agFronzoni1962-MINIMShowroom
Viabizzuno-lampadaquadra-agFronzoni1962-MINIMShowroom

Wall lamp Lampada Quadra

1962
By AG Fronzoni
Who do you want to contact?
What is your profile?
Who do you want to contact?
What is your profile?